آلاچیق طرح سنگ و چوب سیمانی در رستوران سنتی اجرا شده در ساوه