تصاویر نمارومی

بعداز اجرا

نمای ستون وتصاویر ستون ,سرستون,پایه ستون درتالار

برای مشاهده ی تصویر کامل برروی تصویر کلیک کنید.

در این نمونه کار ستون,ستونهای رومی را قبل از اجرا مشاهده میکنیدکه در تالاری در چهار دانگه ی تهران توسط استادان طرح سنگ وچوب  درخشی اجرا شده است.

نمای رومی وستون سیمانی علاوه بر نمای ساختمان,درزیباسازی باغ وویلاودر محوطه سازی وزیباسازی تالارورستوران به کار رفته است.

نماکاری درخشی در اسرع وقت در سراسر ایران

ستون رومی, ستونهای رومی, ستون سیمانی, نمونه کارستون ,نمونه کارستون رومی, نمونه کارستونهای سیمانی, نمونه کار نمارومی ,نمونه کارتالار,نمارومی درتالار,نمونه کار نمارومی درباغ ,نمونه کارنمارومی درویلا,نماکاری رومی, تصاویرستون ,تصاویرستون سیمانی, تصاویرستونهای رومی ,نماکاران رومی, طرح سنگ وچوب, نماکاری درخشی, درخشی ,ستون برشی ,تصاویر ستون برشی, نمونه کار ستون برشی, تالارهای زیبا ,نمای تالار,نمارومی ,سرستون برشی ,تصاویر سرستون سیمانی, تصاویر سرستون برشی ,تصاویرسرستون سیمانبری, نمونه کار سرستون, نمونه کار سرستون سیمانی, نمونه کارسرستون رومی ,نمونه کار سرستونهای رومی,نمونه کار سرستونهای سیمانبری,

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   نمای رومی
  •   تاریخ انتشار :  1396/08/01

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید