درباره ما

گروه طرح و سنگ درخشی با ۲۵ سال سابقه ی کار و فعالیت در زمینه طراحی و اجرای انواع نماهای سیمانی اعم از: سیمانکاری ساختمان، نمای کلاسیک ساختمان ،شسته سیمانی، نمای ابزاررومی سیمانی، نمای ساختمان سیمانکاری و آب بندی استخر،ستونهای سیمانی و رومی برشی، طرح سنگ سیمانی، طرح چوب سیمانی ،مجسمه های سیمانی، نمارومی کرکره ای، نمای رومی ابساب و قلمدانی، استر و رویه، سیمانکاری داخل و بیرون ساختمان ساکن تهران و مجری درسراسر ایران می باشد. انچه ما را ازدیگران متمایز می سازد :

۱- تحویل کاردرزمان تعیین شده توسط کارفرماودراسرع وقت

۲- دارای نیروی کاری محرب اماده کار و فراوان

۳- تحویل کارباکیفیت بسیاربالادرمقایسه بادیگران.