فعالیت ها

به نام خدا

طراحی وزیبایی نمای ساختمان درساختمان سازی بسیارمهم است همچنین نما درساختمان نقش عایق حرارتی وبرودتی را نیز ایفامی کند وازهدرروی انرژی تولیدی سیستم گرمایشی وسرمایشی ساختمان به عمل می اورد .

درسیمانکاری نما علاوه برصرفه جویی مالی وزمان اجرابه دلیل پوشش دادن ملات سیمان وماسه درنمای ساختمان ازاستحکام بالاتری نسبت به دیگرنماهابرخوردارمی باشدونمای سیمانی مقاوم دربرابرسرماوگرمای شدیدمی باشد

فعالیتهای ما اعم ازسیمانکاری نما:نمای رومی،نمای چکشی،شسته،تیشه ای کلنگی،کمچه ای،طرح سنگ وچوب باطرحهای مختلف طبق نقشه ارائه شده کارفرمامی باشد.

همچنین طراحی وساخت مدرن ترین الاچیق،ابنما،باربیکیوسیمانی،سیمانکاری واب بندی دیواره استخروجکوزی وسیمانکاری دیواره پارکینگ وزیباسازی محوطه های رستوران های سنتی،پارکهاو…پذیرفته می شود

 

اجرادرسراسرنقاط ایران وباتضمین وضمانت

Header 1