نمای ابزار رومی

این تصویرمربوط به نمای ابزار رومی میباشد .در این نمای ساختمان ستون های نیم گردقاشقی با سرستون وپایه ستون سیمانی,ابزار وقاب دور پنجره سیمانی,سردر ساختمان سیمانی و… دیده میشود.

گروه پیمانکاری ونماکاری درخشی در سراسر ایران

برای دیدن تصاویر بیشتراز صفحه اصلی ومنوهای سمت راست استفاده کنید.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید