نمای ابزار رومی

نمایی زیبا از ابزار رومی

اجرا در جزیره ی زیبای کیش

گروه اجرایی درخشی با گروه مجرب درسراسر ایران