نمای رومی وابزار*نمای ابزار رومی سیمانی

این نما نمای ابزار وسیمان بری رومی است که نمای رومی سردر  ستون  سرستون وپایه ستون در ورودی*ابزار ستون  سرستون دور پنجره*سیمان بری پیشانی وابزار نما از نوع کرکره ای و… در ان اجرا شده ودارای استحکام زیادی است.

*گروه پیمانکاری درخشی با مهارت بالا در اسرع وقت در سراسر کشور

لطفا برای بازدید از طرح های متنوع از گالری در بالای صفحه ومنوی کنار صفحه استفاده نمایید.