نمای سیمانی ساختمان

با سلام

در این پست تصویر نمای ساختمان باطرح ابزار رومی کار شده با سیمان را مشاهده میکنید.

البته در این تصویرونمای ساختمان نمای شسته وسیمان شسته,شسته کاری,اجرای سیمانکاری نما,قلمدانی در نما.پیشانی وبرشکاری نما,ابزارسیمانی دور پنجره در نما,نمارومی ساختمان,ستون گرد سیمانی وسرستون برشی وکله گاوی سیمانی,ابزار سیمانی  کشویی پیشانی,ابزار قرنیزوزیرقرنیز,ابزاروسیمانبری نماو…را نیز میبینید.

نما کاری وسیمانکاری درخشی  با گروه مجرب و در اسرع وقت اماده ی اجرای پروژه های کوچک وبزرگ در سراسر کشور می باشد.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید