نمای فرانسوی

نمای فرانسوی  نمایی زیبا میباشد که با تلفیق نمای ابزار رومی ونمای اجری جلوهای زیبا به نما میدهد.

گروه ساختمانی درخشی در این جا چندین نمونه از کارهایش را در اختیارتان قرار داده است.

گروه پیمانکاری درخشی در اسرع وقت  با گروه مجرب در سراسر ایران

لینک09123239872 (20)09123239872 (21)DSC00176DSC00177

 

 

سری دوم عکسهای نمای فرانسوی09123239872 (1) 09123239872 (2) 09123239872 (3) 09123239872 (4) 09123239872 (5) 09123239872 (6) 09123239872 (7) 09123239872 (8) 09123239872 (9)لینک