آرشیو "ستون"

ستون سیمانی


درحال اجرا برای مشاهده ی تصویر کامل برروی تصویر کلیک کنید. نمونه کارسرستونهای سیمانی,نمونه کار سرستونهای سیمانبری,نمونه کارهای سرستونهای برشی در این نمونه کار ستون,ستونهای رومی را قبل از اجرا مشاهده میکنیدکه در...

ادامه بیشتر ...

سرستونهای تالار


بعداز اجرا نمای ستون وتصاویر ستون ,سرستون,پایه ستون درشب برای مشاهده ی تصویر کامل برروی تصویر کلیک کنید. در این نمونه کار ستون,ستونهای رومی را قبل از اجرا مشاهده میکنیدکه در تالاری در چهار دانگه ی تهران توسط استادان...

ادامه بیشتر ...

ستونهای رومی


درحال اجرا نمای ستون وتصاویر ستون ,سرستون,پایه ستون درشب برای مشاهده ی تصویر کامل برروی تصویر کلیک کنید. در این نمونه کار ستون,ستونهای رومی را قبل از اجرا مشاهده میکنیدکه در تالاری در چهار دانگه ی تهران توسط استادان...

ادامه بیشتر ...

تصاویرستون


بعداز اجرا برای مشاهده ی تصویر کامل برروی تصویر کلیک کنید. در این نمونه کار ستون,ستونهای رومی را قبل از اجرا مشاهده میکنیدکه در تالاری در چهار دانگه ی تهران توسط استادان طرح سنگ وچوب  درخشی اجرا شده است. نمای رومی وستون...

ادامه بیشتر ...