آرشیو "مقالات"

ستون در ایران هخامنشی


ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺁﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ...

ادامه بیشتر ...

تاریخچه آبنما


در طول تاریخ تمدن های بشری، هر جا که تمدنی به شکوه و آسایش رسیده، تبلورش در معماری و زیباسازی سکونتگاهش دیده شده است.آب به عنوان عنصر اصلی زندگی بشر در تمامی اعصار، خواستگاه اصلی تمدن های تاریخی بوده است و هرگاه که این...

ادامه بیشتر ...

اطلاعات افزودنی نما رومی


نابسامانی نمای ساختمان های ما، در پاسخ گویی نامناسب توقعاتی ریشه دارد که با گذر زمان و در طول تاریخ نسبت به نماست ا ایجاد شده اند. توقعاتی همچون محافظت از ساکن در مقابل تهدیدهای بیرونی، ایجاد ارتباط میان درون و بیرون،...

ادامه بیشتر ...