نوشته هایی با برچسب "استاندارد سنگ های ساختمانی"

استاندارد سنگ های ساختمانی


استاندارد سنگ های ساختمانی استاندارد سنگ های ساختمانی طبق تعریف استاندارد انجمن مواد و آزمون آمریکا ASTM سنگ ساختمانی (Building Stone) به سنگ طبیعی گفته می شود که در اندازه ها و شکل های معینی انتخاب و فرآوری می...

ادامه بیشتر ...