نوشته هایی با برچسب "طراحی واجرای نمارومی/نمارومی/نماشسته"

سیمانکاری شسته


تصویرقبل ازنماشسته این نمای شسته,شسته سیمانی بابندقلمدانی به روش شیشه گذاری در کارخانه ای درتهران واقع درصفادشت توسط نماکاران درخشی درحال اجرا میباشد. شسته سیمانی به علت استحکام ودوام بالابه...

ادامه بیشتر ...