نوشته هایی با برچسب "نماشسته نماکارخانه"

شسته سفید


تصویرقبل ازنماشسته این نمای شسته,شسته سیمانی بابندقلمدانی به روش شیشه گذاری در کارخانه ای درتهران واقع درصفادشت توسط نماکاران درخشی درحال اجرا میباشد. شسته سیمانی به علت استحکام ودوام بالابه...

ادامه بیشتر ...