نوشته هایی با برچسب "نمای شسته"

نمای سیمانی شسته


نمای سیمانی شسته نمای سیمانی شسته یکی از رایج ترین نماها در کشور ما نمای سیمان شسته یا نمای شسته است. نمای شسته از نماهای اندودی به شمار می رود. اندود، یک پوشش یکنواخت می باشد که روی سفت کاری بدنه ساختمان به اجرا...

ادامه بیشتر ...