نمای ابزاررومی ساختمان

این تصویر نمای ساختمان را قبل از اجرای ان نشان میدهد.این  نما در استان اذربایجان شرقی توسط نما کاری درخشی اجرا شده است.در پست ها ونوشته های دیگر مراحل اجرای کار واتمام نمای رومی ونمای رومی ساختمان را مشاهده نمایید.

نما کاری وپیمانکاری درخشی در سراسر ایران

برای دیدن عکس های بیشتر از صفحه اصلی ومنو های کنار صفحه استفاده کنید.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید