نمای رومی خانه ویلایی

این تصویر نمای ساختمان را در حال اجرا وابزاررومی از قبیل ,نمای رومی ساختمان ,سیمانبری نما,انواع طرح هاومجسمه ها با سیمان ,برشکاری سیمان در نماوپیشانی ساختمان ,کارهای سیمانی ساختمان ,ستون های رومی قاشقی ,سرستون و پایه ستون ,ستونهای برشی و…رانشان میدهد.این  نما در استان اذربایجان شرقی توسط نما کاری درخشی اجرا شده است.در پست ها ونوشته های دیگر مراحل اجرای کار واتمام نمای رومی ونمای رومی ساختمان را مشاهده نمایید.

نما کاری وپیمانکاری درخشی در سراسر ایران

برای دیدن عکس ها ونمونه کارهای بیشتر از صفحه اصلی ومنو های کنار صفحه استفاده کنید.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید